Introduktion

Monni ApS tager behandling af dine personlige oplysninger meget seriøst, og vi overholder den relevante persondatalovgivning for at sikre en fair og gennemsigtig behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personlige data og gælder for hjemmeside 123bitcoin.dk og app.123bitcoin.dk.

Kontaktoplysninger:

Monni ApS

CVR: 39653699

Nørrebrogade 47, 1.

2200 København N

Mail: support@123bitcoin.dk

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personlige data, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Indsamling af personlige oplysninger via vores hjemmeside

Vi indsamler personlige data om dig, som du har givet os i forbindelse med dit køb eller salg af cryptovaluta via vores hjemmeside, samt oplysninger om:

 • din computer, f.eks. browser type, operativsystem og IP-adresse
 • brugsstatistikker, såsom henvisningssteder, besøgstid, sidevisninger og navigation på hjemmesiden
 • placeringsoplysninger

 

Når du placerer en ordre, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Crypto adresse
 • Bankkonto oplysninger
 • IP-adresse

Hvis du placerer en ordre på vegne af en virksomhed, indsamler vi også følgende oplysninger:

 • Firmanavn
 • Titel
 • Virksomhedens adresse
 • CVR-nr.
 • Andre kontaktoplysninger
 • Identitetsoplysninger på ejerkredsen og reele ejere

Afhængigt af transaktionens størrelse kan vi også anmode om og behandle følgende oplysninger for at bekræfte din identitet:

          Kopi af dit pas eller anden officielt udstedt foto ID

          Bevis for bopæl, såsom sygesikringsbevis eller officielt udstedt id med tydelig angivelse af din adresse

          Historiske og aktuelle finansielle oplysninger fra både offentlige kilder og tredjeparter

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personlige data til følgende formål:

 • Registrering af dine personlige oplysninger sker med henblik på at samle køb og salg af cryptovaluta via vores hjemmeside, 123Bitcoin.dk. Det er dit ansvar at sikre, at dataene til 123Bitcoin.dk er korrekte og opdaterede
 • For at bekræfte din identitet
 • For at undgå svindel samt overholde regler og lovgivning vedr. anti-hvidvaskning og bekæmpelse af terrorisme
 • Måling af statistikker over din brug af vores hjemmeside 123Bitcoin.dk. Se mere i vores cookiepolitik https://123bitcoin.dk/cookie-policy
 • Markedsføring af vores produkter, herunder udsendelse af nyhedsbreve via e-mail, såfremt vi har fået dit udtrykkelige samtykke

Behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på følgende juridiske grunde:

 • Dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) , i persondataforordningen (GDPR)
 • For at opfylde vores forpligtelser overfor dig, jfr GDPR artikel 6 (1) (b),
 • For at beskytte dig eller andet registreret data, jfr. GDPR artikel 6, stk. 1, litra d)
 • I tilfælde af at ovennævnte formål tilsidesætter dine grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder, jfr. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f) ).

Hvordan behandler vi dine personlige data

Vi indsamler, gemmer og behandler kun personlige oplysninger om dig for de ovennævnte specifikke formål eller for dets lovlige formål, som vi er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning.

 

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige for at nå de ovennævnte formål, og vi vil så meget som muligt minimere behandlingen af ​​dine personoplysninger, herunder mængden af behandlede personoplysninger.

Lagring af data

Vi sletter dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som dataene blev indsamlet, behandlet og gemt på. Dine personoplysninger gemmes i højst 5 år i overensstemmelse med god praksis for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Deling af dine data

Vi offentliggør ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre du specifikt giver dit samtykke hertil. Dog vil vi ikke efterspørge dit samtykke, hvis vi fra en offentlig myndighed bliver forpligtet til at videregive dine personoplysninger, og vi ved et eventuelt samarbejde med relevante myndigheder, herunder politiet, bliver bedt om at fremskaffe nødvendige oplysninger. Herudover vil vi ej heller efterspørge dit samtykke hvis vi bliver eller skulle blive forpligtet eller føle os forpligtet til at efterleve den såkaldte Travel Rule, fremsat som anbefaling af FATF.

Ved kreditkortindsigelser eller i tilfælde af mistanke om svig eller svindel kan vi videregive dine oplysninger, herunder en kopi af dit pas eller kørekort til vores kreditkortpartnere. Dette er gjort for at beskytte dig eller andres væsentlige interesser. Disse parter kan være: Vores bankforbindelser, indløserbanker, principal members hos Visa og Mastercard og andre parter der er reguleret af myndighederne.

I forbindelse med behandlingen af dine personlige data, bruger vi følgende databehandlere:

          Google Inc.

          Twillio Inc.

          BitGo Inc.

          Chainalysis Inc.

          Digital Ocean Inc.

          Blocktech IVS

Overførsel af data uden for EU / EØS

Vi vil i visse situationer i forbindelse med vores behandling af personoplysninger overføre dine personlige data til vores samarbejdspartnere i Indien som EU-Kommissionen anser for at være usikre tredjelande.

Vi overfører kun dine data til virksomheder i usikre lande, som har givet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at modtagerens databeskyttelsesniveau overholder privatlivspolitikken og gældende lovgivning.

De relevante sikkerhedsforanstaltninger kan tilvejebringes enten af, at den relevante dataprocessor har accepteret at overholde de generelle databeskyttelsesbestemmelser, der er vedtaget af EU-Kommissionen eller at modtageren er certificeret for at overholde principperne for beskyttele af personoplysninger under US-EU Privacy Shield.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at benytte en af ​​de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne under “kontaktoplysninger” eller at indsende din ansøgning via følgende link: https://monni.com/DataProtectionApplication.

Vi behandler og besvare din forespørgsel hurtigt som muligt og senest inden for en måned efter at have modtaget din anmodning, medmindre kompleksiteten eller omfanget af din anmodning gør det umuligt for os at svare inden for en måned. Hvis det er tilfældet, kan det tage os op til tre måneder til at svare på din forespørgsel.

Adgang

Du har ret til at adgang til de personoplysninger som omhandler dig (GDPR art. 15). Din adgang til personoplysninger kan dog være begrænset på grund af vores beskyttelse af forretningshemmeligheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller hvis vi er lovligt forpligtet til at nægte dig adgang.

Korrigering eller sletning

Hvis du mener, at de data vi behandler, er ukorrekte, har du ret til at rette eller slette unøjagtige personoplysninger (GDPR art. 16 og 17). Hvis vi er enige med dig, vil vi slette eller rette dine oplysninger så hurtigt som muligt.

Rettelse eller sletning af personoplysninger vil ikke finde sted, hvis vi er lovligt forpligtet til at gemme alle eller dele af dine personlige data, eller hvis det er nødvendigt at lagre personoplysningerne for at et retligt krav skal oprettes eller forsvares. I så fald lagrer vi kun dataene, som vi er lovligt forpligtet til eller har ret til at opbevare og vil slette alle andre personlige data om dig.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, i henhold til GDPR-artikel 7. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​vores behandling af din personlige oplysninger, der er udført før tilbagekaldelselsestidspunktet.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, afbryder vi behandlingen af ​​de personlige data, som du har trukket dit samtykke tilbage om, medmindre vi er juridisk forpligtede eller har ret til at gemme eller behandle på grund af vores legitime interesser med det formål, der er nævnt ovenfor eller nogle af dine personlige data.

I dette tilfælde gemmer og behandler vi kun de data, der er nødvendige, og sletter andre personlige oplysninger om dig.

 

Indvending

På ethvert tidspunkt har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1 , litra e) eller f). Du kan også gøre indsigelse mod, om dine data behandles med det formål at sende direkte marketing til dig (GDPR art. 21). Vi vil ikke sende dig markedsføring via e-mail, medmindre vi har fået dit udtrykkelige samtykke.

Begrænsning

Du har ret til at begrænse vores behandling af dine personlige data i følgende tilfælde (BNPR art. 18):

 • Mens vi behandle en indsigelse fra dig angående nøjagtigheden af ​​de personoplysninger som vi behandler om dig, eller om lovligheden af ​​vores behandling. Begrænsningen gælder, indtil vi har færdiggjort vores behandling af din klage.
 • Hvis vores behandling er ulovlig, men du ikke ønsker at dine data slettes, er det kun, at behandlingen er begrænset.

Dataoverførbarhed

Når vi behandler dine personlige data baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er automatisk, har du ret til Dataoverførbarhed. Retten til dataoverførbarhed betyder, at du har ret til at modtage de personlige data vedrørende dig, som har informeret os om, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden datavirksomhed (GDPR art. 20).

 

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til den danske Datatilsynet om vores behandling af dine personlige data.

Du kan kontakte Datatilsynet her:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf .: +45 33193200

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk