Handelsbetingelser


Handelsbetingelser

EJERSKAB

123Bitcoin.dk er ejet og drevet af Monni ApS, Nørrebrogade 47, 1., 2200 København N, Danmark (CVR: 39653699).

ORDREAFGIVELSE
Ved at afgive en ordre for at købe en tilbudt crypto valuta giver du os bemyndigelse til at købe sådanne på dine vegne.
Du accepterer at vi beregner en kurs til dig, når vi har modtaget din betaling og gennemført din ordre, og det resulterende beløb i den pågældende crypto-valuta kan derfor ikke garanteres ved ordreoprettelsen.
Ved at afgive en ordre om at sælge en af ​​vores tilbudte cryptovalutaer, giver du os bemyndigelse til at sælge dine cryptovaluta på dine vegne. Når vi modtager din indbetaling til den angivne betalingsadresse accepterer du at vi på dette tidpunkt beregner et tilbud og en kurs for dig og at det resulterende FIAT-beløb derfor ikke garanteres ved ordreafgivelsen. For salg af Bitcoin og Ether, vil vi beregne en kurs til din ordre ved 0-confirmations, men først påbegynde udbetaling efter 6-confirmations for Bitcoin og 30-confirmations for Ether. For større ordre eller ved salg af andre cryptovaluta, vil der gælde særlige vilkår, der vil fremgå klart og tydeligt i bestillingsforløbet.
Vi garanterer, at alle ordrer vil blive gennemført indenfor 12 timer efter modtagelse af din betaling, betinget af at alle ID og CDD/AML procedurer overholdes i som beskrevet i vores CDD/AML afsnit. For salgsordre accepterer du yderligere, at hvis en ordre afvises eller annulleres efter at du har sendt os cryptovaluta, så afregnes der ved 0-confirmations således at du kun har ret til det resulterende FIAT beløb og IKKE noget specifikt cryptovaluta beløb. Vores support team vil derefter hjælpe dig med at finde en løsning på enten at få udbetalt beløbet i FIAT eller at veksle tilbage til crypto-valutaer hvortil der vil påløbe ekstra gebyrer.
Et køb anses for at være gennemført, når vi har foretaget en cryptovalutaer transaction til den af dig angivne cryptocurrency adresse. Et salg betragtes som afsluttet, når vi har instrueret vores bank, PSP, betalingstjeneste eller wallet-provider, at foretage en overførsel af dit provenu til den konto, som du har angivet under ordreafgivelsen.

PRIS
Den angivne pris på tidspunktet for ordreafgivelse er ikke bindende og vil kun være vejledende. Den endelige pris er bestemt af markedskursen ved ordregennemførelse.
Det er dit eget ansvar at være varsom i tilfælde af høj volatilitet.
Vores ordrekurser er baseret på kursen fra www.kraken.com/charts under fanen xbt/eur og eth/eur og er defineret som bid eller ask prisen i ordrebogen for ordre med en ordredybde ikke mindre end 25 BTC, med tillæg af mark-up sat af os.
Alle priser er beregnet i EUR og alle andre valutaer (FIAT) bliver konverteret til den pågældende valuta baseret på kurser udvalgt af os.

KOMMISSION
Ved ordreafgivelse af en købs og salgs ordre accepterer du at vi tager en kommission der er tydeligt angivet ved ordreaflæggelsen. Du acceptere ligeledes at vi tager et overførsels eller et såkaldt miners-fee, som dog tydeligt vil være angivet i ordreforløbet.
Kommissionen bliver fratrukket beløbet af indbetalingen.

FORTRYDELSESRET
Der er ingen fortrydelsesret på ordrer aflagt på 123Bitcoin.dk, da vi ikke kan trække en endelig betaling tilbage. Vi vil dog gøre vores bedste for ikke at gennemføre en ordre hvis du som kunde ønsker at trække ordren tilbage. Hvis du vil trække en ordre tilbage kontakt os da hurtigst muligt på support@123Bitcoin.dk. Vi garanterer ikke at vi vil være i stand til at tilbagetrække ordren, men vi vil gøre vort bedste.

KEND-DIN-KUNDE OG BEKÆMPELSE AF HVIDVASK (CDD/AML)
Monni ApS arbejder aktivt for at forebygge hvidvaskning, terrorfinansiering og anden ulovlig aktivitet. Ligeledes følger vi standarder for identifikation af vores kunder (CDD).
Vi forbeholder os retten til at kræve yderligere identifikation af dig som kunde, kontakte dig via telefon eller på nogen anden måde indhente oplysninger om dig som kunde.
Information om dig som kunde vil også kunne indhentes fra offentlige kilder før en transaktion er godkendt. Du kan læse mere om vores opbevaring og behandling af dine data, samt dine rettigheder i vores privatlivspolitik.
Vi forbeholder os ret til at annullere en ordre, tilbageholde midler og indberette kunder til de relevante myndigheder, hvis vi mener der er en betydelig risiko for vores services skulle blive brugt til ulovlige aktiviteter i overensstemmelse med vores interne regler og bestemmelser.
Vores CDD / AML politik er fortrolig og er ikke tilgængelig for offentligheden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi tager ikke ansvar for eventuelle tab i forbindelse med ordre gennemført indenfor de heri fastsatte tidsrammer.
Hvis en fast kurs er vigtig for dig, anbefaler vi at du finder et andet sted at handle, hvor strakshandel er mulig.
Efter købet af cryptovaluta, er det dit fulde ansvar at holde dine cryptovaluta sikre. Vi tilbyder hverken en opbevaringsløsning, konto, wallet og enhver anbefaling af wallet software sker på frivillig basis, og du som kunde har det fulde ansvar for, at den software du bruger til at gemme dine cryptovaluta er sikker, har gode backup funktioner og er pålidelig.
Vi tager ikke ansvar for tab af dine cryptovaluta eller for tab af din private nøgle.
Vi tager ej heller ansvar for et potentielt fald en tilbudt cryptovaltuas værdi.
Vi tager ikke ansvar for eventuelle skatte- eller andre krav rettet mod dig som kunde som følge af din købshistorik. Eventuelle svar på vores hjemmeside i relation til beskatning eller lovligheden kan ikke betragtes som juridisk rådgivning.
Det er dit ansvar at overholde og holde dig opdateret om såvel eksisterende som nye regler og bestemmelser, samt at påtage dig al juridisk ansvar for overholdelse af relevante love, regler og retningslinier, i forhold til din købs- og salgsaktivitet.

LOVVALG
Alle aktiviteter vedrørende køb og salg af enhver kryptovaluta indgået med Monni ApS er underlagt dansk ret.