Handelsbetingelser


EJERSKAB

123Bitcoin.dk er ejet og drevet af WMC ApS, Applebys Plads 5, 1411 København K, Danmark (CVR: 37599581).

ORDREAFGIVELSE
Ved at foretage en ordre giver du os fuldmagt til at købe bitcoins på dine vegne.
Du accepterer at vi beregner en kurs når betalingen er modtaget og når vi har færdiggjort ordren. Det endelige beløb i Bitcoins er derfor ikke garanteret ved ordreaflæggelse.
Vi garanterer at alle ordrer vil være behandlet indenfor 24 timer efter ordreaflæggelsen, forudsat at alle ID og AML/KYC procedurer bliver opretholdt, som også omtalt i vores KYC/AML afsnit.
Købet er gennemført når vi har foretaget en bitcoin-transaktion til den i ordreaflæggelsen angivne adresse.

PRIS
Den angivne pris for alle ordrer er ikke bindende og vil kun være vejledende. Den endelige pris er bestemt af markedskursen ved ordregennemførelse.
Det er dit eget ansvar at være varsom i tilfælde af høj volatilitet.
Vores ordrekurs er taget fra www.kraken.com/charts under fanen xbt/eur og er defineret som salgsprisen i ordrebogen for ordre med en ordredybde ikke mindre end 25 BTC.
Alle priser er beregnet i EUR og alle andre valutaer (FIAT) bliver konverteret til de pågældende valutaer baseret på kurser udvalgt af os.

KOMMISSION
Ved ordreaflæggelse for køb af bitcoins accepterer du at vi tager en kommission der er tydeligt angivet ved ordreaflæggelsen.
Kommissionen bliver fratrukket beløbet af FIAT-indbetalingen.

FORTRYDELSESRET
Der er ingen fortrydelsesret på ordrer aflagt på 123Bitcoin.dk, da vi ikke kan trække en endelig betaling tilbage. Vi vil dog gøre vores bedste for ikke at gennemføre en ordre hvis du som kunde ønsker at trække ordren tilbage. Hvis du vil trække en ordre tilbage kontakt os da venligst hurtigst muligt på support@123Bitcoin.dk. Vi garanterer ikke at vi vil være i stand til at tilbagetrække ordren, men vi vil gøre vort bedste.

KEND-DIN-KUNDE OG BEKÆMPELSE AF HVIDVASK (KYC/AML)
WMC ApS arbejder aktivt for at forebygge hvidvaskning, terrorfinansiering og anden ulovlig aktivitet. Ligeledes følger vi standarder for identifikation af vores kunder (KYC).
Vi forbeholder os ret til at kræve yderligere identifikation af dig som kunde, kontakte dig via telefon eller på nogen anden måde indhente oplysninger om dig som kunde.
Information vil også kunne indhentes fra offentlige kilder før en transaktion er godkendt.
Vi forbeholder os ret til at annullere en ordre, tilbageholde midler og indberette kunder til de relevante myndigheder, hvis vi mener, at der er en betydelig risiko for vores services bliver brugt til ulovlige aktiviteter i overensstemmelse med vores interne regler og bestemmelser.
Vores KYC / AML politik er fortrolig og videregives ikke til offentligheden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi tager ikke ansvar for eventuelle tab for ordre gennemført inden for den fastsatte tidsramme.
Hvis en fast kurs er vigtig for dig, anbefaler vi at du finder et andet sted at handle, hvor strakshandel er mulig.
Efter købet af Bitcoins, er det dit fulde ansvar at holde dine Bitcoins sikkert.
Vi tager ikke ansvar for tab af dine Bitcoins eller for tab af din private nøgle.
Enhver anbefaling af tegnebogen software sker på frivillig basis, og du som kunde har det fulde ansvar for, at den software du bruger til at gemme dine Bitcoins er sikker, har gode backup funktioner og er pålidelig.
Vi tager ikke noget ansvar for en potentiel nedgang i Bitcoins værdi.
Vi tager ikke ansvar for eventuelle skatte- eller andre krav rettet mod dig som kunde som følge af din købshistorik. Eventuelle svar på vores hjemmeside i relation til beskatning eller lovligheden skal ikke betragtes som juridisk rådgivning.
Det er dit fulde ansvar at overholde og holde dig opdateret om såvel eksisterende som nye regler og bestemmelser, samt at påtage dig alle juridiske risici (hvis nogen) af din lokale jurisdiktion, i forhold til din købs- og salgsaktivitet.

LOVVALG
Alle aktiviteter hidrørende køb og salg af bitcoins indgået med WMC ApS er underlagt dansk ret.